GANDARIO (2)

DATAS

Do 23 ao 25 de xuño, saída ás 16 horas e volta ás 19 horas do domingo.

CONDICIÓNS XERAIS

A organización está autorizada a cancelar a participación do participante se este non cumpre as normas xerais. Todos os participantes están baixo as directrices e normas da organización, independentemente da súa idade. Tanto os participantes como os seus responsables legais aceptan o cumprimento das seguintes normas:
Máximo respecto ao resto de compañeiros/as e monitores/as.
Máximo respecto ao material, tanto propio, como dos compañeiros, organización e instalacións.
Non esta permitido ningún tipo de comportamento violento.
Respectar os horarios.
As actividades son mixtas, excepto no uso de dormitorios e vestiarios.
A hixiene persoal e a orde son moi importantes, e coidásense en beneficio da convivencia entre todos.
Os participantes deberán seguir as directrices dos monitores en todo momento.
Calquera incumprimento dalgún destes criterios e normas supoñerá o seu estudo polo equipo de monitores, en comunicación cos pais, tomando as medidas oportunas e reservándose o dereito de expulsión da actividade se o consideran oportuno. De igual maneira, calquera comportamento que se dese na actividade por parte dalgún participante, que puidese influír negativamente no adecuado desenvolvemento da mesma, será valorado polo equipo de monitores, que actuará en consecuencia.

CUSTO

O campamento terá un custo de 90 euros o que inclúe seguro dos participantes, transporte Lugo Sada, aloxamento, comidas e actividades. Para levar a cabo a reserva terá que ingresarse o 25% do custo do campamento que en caso de non poder ir non se devolverá.

NÚMERO DE PRAZAS

Haberá 35 prazas para o campamento 30 para os participantes e 5 para monitores do campamento.
Darase prioridade aos alumnos e alumnas da Escola Luguesa de Xadrez, e será por estrita orde de inscrición.

ACTIVIDADES

Durante o campamento os participantes terán diferentes sesións ajedrecísticas cos monitores, cada un agrupado segundo a súa idade. O domingo levará a cabo un pequeno torneo entre os participantes.
Ademais de xadrez, teremos actividades deportivas, actividades na praia, actividades de tempo libre e xogos nocturnos.
O baño na praia levará a cabo na praia de Miño, ao non ser aconsellable bañarse na praia de Gandarío por temas sanitarios. O desprazamento á praia está cuberto pola organización por medio de coches privados ou taxis.

DOCUMENTACIÓN PARA FACER A RESERVA

-Ficha de Inscrición e Médica.
-Fotocopia Seguridade Social ou seguro médico privado.
-Xustificante de pago do 25% como anticipo.
A ficha de inscrición e medica atópase en www.xaquedrum.es Pode imprimila, enchela con letra clara, asinala e enviala por email.
Tamén pode facer a reserva de praza persoalmente na nosa oficina e o pago en efectivo, entregando a ficha de inscrición e medica cumprimentada e asinada.
Dita Ficha de inscrición e medica, ademais de incluír todos os datos relevantes que necesitamos coñecer relativos ao seu/s hij@/s, serve de autorización ao equipo de monitores/as para que en caso de urxencia (accidente ou enfermidade), con coñecemento e por prescrición médica, póidanse tomar as decisións e medidas oportunas.

LOCALIZACIÓN DO CAMPAMENTO

No Albergue Xuvenil de Gandarío.
O Albergue Xuvenil Gandario – Complexo Xuvenil As Mariñas atópase xunto á praia de Gandarío en Bergondo a 2 km de Sada (A Coruña), na Comunidade Autónoma de Galicia.
O albergue dispón de amplas zonas verdes, campo de fútbol, pistas de baloncesto, voleibol e balonmán e instalacións para a práctica de deportes e actividades náuticas, ademais de laboratorio de aula mariña.
Nos arredores existen equipamentos deportivos como pavillón polideportivo, ximnasio, piscinas cuberta e exterior e pistas de tenis.
O albergue xuvenil Gandario – Complexo Xuvenil As Mariñas, recoñecido pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, forma parte da Rede Española de Albergues Xuvenís.

QUE É NECESARIO LEVAR?

ROUPA: roupa deportiva e cómoda: calcetíns, pantalóns curtos e longos, bañador, camisetas de manga curta e manga longa, gorra, roupa de abrigo, roupa interior e un chubasquero.
Bolsas individuais con muda diaria para os máis ?peques?. Estas bolsas facilitan enormemente as duchas e o aseo persoal xa que os nenos non teñen que revolver na maleta buscando roupa limpa, nin teñen que pensar ?que me poño??, ademais de favorecer que non se perda a roupa sucia que se quitan (ao usar esas mesmas bolsas cando están baleiras). É importante que leven o día marcado para seguir unha orde lóxica. Recomendámosvos que, no caso de l@s niñ@/s máis pequenos, axúdenlles a facer a maleta e fíxense ben no que levan para que poidan posteriormente identificar sen problemas as súas cousas
CALZADO: zapatillas cómodas e usadas e chanclas de baño
COMIDA: entra no prezo da actividade
ASEO PERSOAL: unha toalla para a ducha, xel, peite, cepillo de dentes e pasta, chanclas.
UTENSILIOS VARIOS: crema protectora para o sol, bolsas de plástico, panos de papel, gorra (moi importante),?
MÓBIL: recomendamos que non leves móbil, pero se o levas, só o poderás utilizar a determinadas horas e para determinadas chamadas. Nós imos ter varios móbiles a disposición dos pais/nais para chamar aos/as participantes, en horario de 20 a 22 horas.