Listado de cuotas de socios

En todas ás cotas de socio vai incluída a Licenza Federativa para a tempada 2021/2022.

XAdrelinExiste unha “Cota Social” de 30 € de matrícula +0 € mensuais. Póderan acceder a esta cota aqueles que presenten un informe favorable dos Servizos Sociais do Concello de Lugo.

A escola de Xadrez domiciliase todos os pagamentos. Se algunha persoa ou familia, pola súa situación especial, necesita outras formas de pago o de plazos falalo coa entidade e buscarase unha forma.

Os socios que se acollan á cota de socio de pago anual, en caso de confinarnos, poderá elixir entre seguir as clases en liña, ou a devolución da parte da matrícula que non recibiu clases.

coste escola

Ingresar na conta da Asocaición Cultural Xaquedrum:ABANCA

ES22 2080 0102 1630 4001 4434