Horario Escola de Xadrez

A puntualidade é moi importante para poder cumprir coas normas do COVID 19

1.  Debido a situación sanitaria actual e para tentar mellorar a calidade das clases os alumnos e alumnas entrarán en clases á hora de inicio dá clase e deberán irse a ja hora de finalizar .

2. Recoméndase elixir canto antes os horarios de cada alumno o alumna, para non quedar sen o horario do seu interese.

3. Os alumnos ou familias con acceso completo deben elixir ao principio o curso o horario desexado, terán a posibilidade de cambiar de horario dúas veces durante todo o ano. Non poden ir a clases onde non estea inscrito polo protocolo do COVID 19.

Iniciación 1

Luns

17:10 – 18:00

Martes

17:10 – 18:00

Mércores

17:10 – 18:00

Xoves

17:10 – 18:00

Venres

17:10 – 18:00

18:00 – 19:00

Sábado

11:00 – 12:00

16:00 – 17:00

Iniciación 2

Luns

18:00 a 19:00

Martes

18:00 – 19:00

Mércores

18:00 – 19:00

Xóves

18:00 – 19:00

Vernes

18:00 – 19:00

Sábado

11:00 – 12:00

16:00 – 17:00

Perfeccionamento 1

Luns

18:00 a 19:00

Martes

18:00 a 19:00

Xóves

18:00 a 19:00

Vernes

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

Sábados

12:00 a 13:30

Perfeccionamento 2

Luns

19:00 a 20:30

Martes

19:00 a 20:30

Xóves

19:00 a 20:30

Vernes

18:00 – 19:00

19:00 – 20:30

Sábados

17:10 a 19:00

Adultos Iniciación

Martes

19:00 – 20:00

Adultos Perfec.

Mércores

18:00 – 19:00

Mércores

 19:00 – 20:30