Inscrición. Escola Municipal de Xadrez

Formulario de inscrición da Escola Municipal de Xadrez. FORMULARIO DE DESCARGA

1. Duración:

Desde o mes de Outubro ao mes de Maio. Inicio 13 de Octubre.

2. Lugar:
As clases impartiranse no local que ten a Escola no parque da Milagrosa.

3. Información:

Escola de Municipal de Xadrez.
Edificio de Asociacións.
Parque da Milagrosa S/N
Tlfno: 657974937
Email: xaquedrum@gmail.com
http://escolaluguesadexadrez.wordpress.com/

4. Matrícula:

Custo de socio: A matrícula son 20 euros.
Custo cota socio mensual: 12 euros ao mes, cota da asociación. Os alumnos que querrán ir a dúas clase pagarán 16 euros e a tres clases o custo da cuota será de 20 euros.
Prezos familiares: O terceiro membro familiar non pagará matrícula e o custo da cota deste terceiro membro terá un 50%   desconto. A partir do cuarto membro non pagará cota mensual nin matrícula.
Pago completo: Os que paguen o total do custo da escola, ao principio da tempada,  pagará cen euros, nos casos de socios cunha clase.

Número de conta:

Escola Luguesa de Xadrez

2080-0101-52-3000550685

5. Número de alumnos/as:

Cada grupo estará formado entre 5 e 10 alumnos/as. Os grupos faranse dende catro alumnos

6. Horarios:

PRE-XADREZ
LÚNS  17:30  A 18:30.
LÚNS  18:15  A 19:15.
MARTES 18:15 A 19:15
MÉRCORES 17:30 a 18:30
XOVES 17:30  A 18:30
VENRES 16:00 A 17:00
VENRES 17:00 A 18:00
SÁBADOS DE 11:00 A 12:00
SÁBADOS DE 16:00 A 17:00
INICIACIÓN
LÚNS  17:30  A 18:30.
MARTES 18:15  A 19:15.
MÉRCORES 17:30 a 18:30
XOVES 17:30  A 18:30
XOVES 18:15  A 19:15
VERNES 17:00 a 18:00
SÁBADOS DE 16:00 A 17:00
PERFECCIONAMENTO
XOVES DE 19:00 A 20:30
VENRES DE 18:00 A 19:00
VENRES DE 19:00 A 20:30
SÁBADOS DE 12:00 A 13:30
SÁBADOS DE 17:30 A 19:00
ADULTOS
VENRES DE 20:30 A 22:00
MÉRCORES DE 19:30 A 21:00
NAIS
VENRES DE 20:00 a 21:30
7. Bolsas:
Condicións: A bolsa pagará o custo de cada cota mensual.
Beneficiarios/as: Atenderase as solicitudes dos servizos sociais do Concello de Lugo8. Grupos: 

Pre-xadrez. De catro a sete anos
Iniciación. De sete a 12 anos
Perfeccionamento. Xogadores con experiencia en torneos oficiais
Adultos.
Nais.
Familiares para varios membros da familia onde o neno/a teña entre catro e sete anos.

Estudarase a posibilidade de adaptar o horario dalgún/a alumno/a por motivos familiares.

9. Seguimento:

Cada alumno/a faráselle un seguimento personalizado para ver as súas necesidades e progresos. E disporán de material didáctico de apoio para realizar en casa.