Horario Escola de Xadrez

A puntualidade é moi importante para poder cumprir coas normas do COVID 19

1.  Debido a situación sanitaria actual e para tentar mellorar a calidade das clases os alumnos e alumnas entrarán en clases á hora de inicio dá clase e deberán irse a ja hora de finalizar .

XAdrelin

2. Recoméndase elixir canto antes os horarios de cada alumno o alumna, para non quedar sen o horario do seu interese.

3. Os alumnos ou familias con acceso completo deben elixir ao principio o curso o horario desexado, terán a posibilidade de cambiar de horario dúas veces durante todo o ano. Non poden ir a clases onde non estea inscrito polo protocolo do COVID 19.

Iniciación

 • Luns:  De 17:00 a 17:50

 • Marte: De 17:00 a 17:50

 • Mércores: De 17:00 a 17:50

 • Xoves: De 17:00 a 17:50

 • Venres: De 17 a 17:50

 • Sábados: De 11 a 11:50 horas

De 16 a 17 horas

Perfeccionamento 1

 • Luns:  De 18:00 a 18:50

 • Marte: De 18:00 a 18:50

 • Mércores: De 18:00 a 18:50

 • Xoves: De 18:00 a 18:50

 • Venres: De 18 a 18:50

 • Sábados: De 11 a 11:50 horas

De 16 a 17 horas

Perfeccionamento 2

 • Luns:  De 19:00 a 20:20

 • Marte: De 19:00 a 20:20

 • Mércores: De 16:00 a 16:50

De 19:00 a 20:20

 • Xoves: De 19:00 a 20:20

 • Venres: De 19 a 19:50

De 20 a 21:00

 • Sábados: De 12 a 13:30 horas

De 16 a 17 horas

Perfeccionamento 3

Vernes: De 20:00 a 21:30

Adultos

 • Iniciación

Martes 19:00 a 20:00

 • Adultos e perfeccionamento 2

Vernes: De 20:00 a 21:00