Listado de cuotas de socios

En todas ás cotas de socio vai incluída a Licenza Federativa para a tempada 2015/2016.

Existe unha «Cota Social» de 20 € de matrícula +0 € mensuais. Póderan acceder a esta cota aqueles que presenten un informe favorable dos Servizos Sociais do Concello de Lugo.

A escola de Xadrez domiciliase todos os pagamentos. Se algunha persoa ou familia, pola súa situación especial, necesita outras formas de pago o de plazos falalo coa entidade e buscarase unha forma.

Cuota básica

1500€mes
 • 1 hora á semana
 • Licencia pola E.L.X
 • 20 € Matrícula

Cuotas individuais

Básica

1500€mes
 • 1 hora á semana
 • Matrícula 20€
 • Licencia pola E.L.X
 • Pago Domiciliado
 • Pago mensual

Básica

12000€ano
 
 • 1 hora á semana
 • Matrícula incluída
 • Licencia pola E.L.X
 • Pago Domiciliado
 • Pago anual

Entrenamento

20400€ano
 
 • 2 hora á semana
 • Matrícula incluída
 • Licencia pola E.L.X
 • Pago Domiciliado
 • Pago anual

Profesional

24000€ano
 
 • Acceso ilimitado
 • Matrícula incluída
 • Licencia pola E.L.X
 • Pago Domiciliado
 • Pago anual
 

Cuotas familiares

Familiar básica

300€
 • 1 hora á semana para os membros da familia
 • Matrícula incluída
 • Licencias pola E.L.X
 • Pago Domiciliado
 • Pago anual

Familiar Colaboradora

400€
 
 • Acceso ilimitado para os membros da familia
 • Matrícula incluída
 • Licencias pola E.L.X
 • Pago Domiciliado
 • Pago anual

Clases individuais

Familiar básica

400€mes
 • 1 hora
 • Matrícula incluída
 • Licencia pola E.L.X
 • Pago Domiciliado
 • Pago anual