DATA DE XOGO
30 de maio do 2014

LOCAL DE XOGO
Casa das Asociacións. Parque da Milagrosa. (Xunto a piscina descuberta)

CONCELLO
Lugo

RITMO DE XOGO:
5 minutos + 3 segundo de incremento por xogada

HORARIO DE XOGO:

1 Rolda           30 de maio               19:00 horas

Entrega de premios ás 20: 30 horas.

CARACTERÍSTICAS DO TORNEO:

1. Sistema de xogo: Suizo  seis roldas.

2. Nº de participantes: Prazas limitadas.

3. Desempates: Os desempates serán os seguintes.

Bucholz total.

Bucholz mediano, quitando o peor resultado.

Número de partidas gañadas.

De manterse o empate seguirase por esta orde: Resultado particular e Xogador que leva as negras.

4. Inscrición: no email  xaquedrum@gmail.com ou nos teléfonos  677731576 ou 657974937.

5. Participantes: Poderán xogar os xogadores que teñán menos de 1600 puntos de elo internacional, tanto de rápidas como de lentas.

6. Prezo inscrición: 10 €

7. Data límite de inscrición: 29 de maio ás 20 horas.

8. Entrega de premios: o 30 de maio ás 20:30 horas. É obrigatorio a presenza na entrega de premios para cobrar o premio.

9. Organización: Escola Luguesa de Xadrez e Asociación Cultural Xaquedrum

10. web oficial: http://escolaluguesadexadrez.wordpress.com/ e www.xaquedrum.es

PREMIOS:

Absoluta

Femenina

80€

25€

50€

15€

40€

Sub 14 do Club ELX*

25€

25€

15€

15

Sen elo

Sub 12 do Club ELX*

25€

25€

15€

15

Sub 16 do Club ELX*

Sub 10 do Club ELX*

25€

25€

15€

15

*Sub 16 ou Sub 14 na tempada 2013-2014, e estar federado no club Escola Luguesa de Xadrez

Total premios: 450€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Os premios repartiranse por rigorosa orde de clasificación, e non son acumulábeis.
  • No caso de ter dereito a dous levará o de máis contía e de ter o mesmo valor o do escalón máis alto.

 

Nota:Os participantes no torneo autorizan a publicación de fotos e dos seus datos persoais nos diferentes medios de comunicación que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (listaxes de resultados, clasificacións, participantes, xogos, etc)
A inscrición no torneo leva aparellada a aceptación deste regulamento
A organización resérvase o dereito de admisión
A Organización resérvase o  dereito a modificar as bases do I Torneo Sub 1600 de rápidas  sen outra obrigación que a de publicalas na páxina web do torneo. Os premios non poderán ser modificados.http://escolaluguesadexadrez.wordpress.com/