Máis información: http://torneoslugo.wordpress.com

A Escola Luguesa de Xadrez en colaboración coa Vicepresidencia Primeira da Exma. Diputación de Lugo, a Concellería de Deportes, a Concellería de Educación, Sogama, Confecciones Yute, El Progreso, Telelugo, a Asociación Cultural Xaquedrum e Casa Paco organizan o III Torneo Scacorum Sub 2200.

A Escola Luguesa de Xadrez, cuxo principal obxectivo é a promoción do xadrez como elemento de peso na formación integral das persoas, convoca o III Torneo Scacorum Sub 2200, que se celebrará na cidade de Lugo (Parque de Frigsa. Casa de Asociacións. Salta Multiusos) os días 17, 18 e 19 de maio.

Os premios, que ascenden a máis de 1.000 euros, outorgaranse por rigorosa orde de clasificación, non sendo acumulables en ningún caso. A inscripción, cuxo prazo está aberto ata as 20:00 horas do 16 de maio, deberá realizarse chamando aos teléfonos de Escola Luguesa de Xadrez ou ben a través do seu correo electrónico de contacto xaquedrum@gmail.com.

Este torneo é válido para o ranking internacional. O principal obxectivo deste torneo é que os xogadores da Escola Municipal de Xadrez poidan poñer en práctica os seus coñecementos adquiridos e ao mesmo tempo, poder competir con xogadores con ranking internacional.

A fin de que os interesados poidan dispoñer de toda a información sobre o evento, hase habilitado unha páxina web específica http://torneoslugo.wordpress.com na que se describe con detalle o alcance desta iniciativa, público obxectivo e galardones.

Espérase a participación de máis de cincuenta xogadores onde o club con máis participación será a Escola Luguesa de Xadrez. Pero este torneo espertou un gran interese xa que haberá participación de Orense, Santiago, Coruña, Chantada, Ferrol, Pontevedra e de Portugal.

As GRANDES POSIBILIDADES DO xadrez

O III Torneo Scacorum constitúe un dos múltiples eventos que leva a cabo Escola Luguesa de Xadrez coa pretensión de que cada vez sexan máis os que ocupen parte do seu tempo na práctica do xadrez polos seus beneficios para o desenvolvemento das habilidades humanas vinculadas fundamentalmente á intelixencia, o pensamento, a memoria, a creatividade, o razonamiento lóxico e a resolución de problemas, pero tamén á amizade, o compañerismo, a solidariedade e a consolidación de valores no proceso de educación das persoas desde as máis tempranas idades. Tamén resulta de interese, e así se constatou por parte de diferentes estudos, na prevención de enfermidades dexenerativas como o Alzheimer e a demencia, ademais doutras propias de idades avanzadas.

É por iso que a Dirección de Escola Luguesa de Xadrez non escatima esforzos na planificación e desenvolvemento de cantas convocatorias sexan necesarias para fomentar estas aptitudes entre pequenos e maiores, convencida de que a incorporación do xadrez ás nosas vidas, ben como deporte, ben como entretenimiento, terá uns resultados positivos e favorables desde todas as dimensións, promoviendo, nuns casos, e evidenciando, noutros, as calidades persoais.

RECOMENDACIÓN EUROPEA

E é que as vantaxes que trae consigo o xadrez non é algo novo. Xa a Comisión Europea, consciente das mesmas, recomendou incorporar a práctica do mesmo ao deseño curricular escolar pola súa importancia crave no proceso formativo de futuros adultos. A introdución no ámbito académico lucense está xa garantido por parte de Escola Luguesa de Xadrez, sendo esta asociación un punto de referencia a nivel autonómico e nacional.