nota de prensa
O programa educativo “xadrez nas Aulas” chega ao colexio cervantes de Lugo

•Promovido pola Asociación Cultural Xaquedrum e a Escola Luguesa de Xadrez , finalizou  hoxe, a primeira campaña de “ Xadrez nas aulas” que chegou aos alumnos de 3º, 4º, 5º, e 6º de primaria, tendo en conta dos indubidables beneficios que o xadrez ten, tanto a nivel persoal como intelectual.

•E é que a práctica desta disciplina contribúe a unha maior axilidad mental, así como á adquisición dunha serie de habilidades sociais tales como a capacidade de concentración e de síntese, a intuición, a memoria e a creatividade, entre outras.

•É por iso que xa a propia Unesco e o Parlamento Europeo recomendaron no seu momento a incorporación do xadrez ao currículum escolar, contemplándoo como asignatura a impartir nos centros educativos polas súas indubidables vantaxes para o desenvolvemento dos escolares.

•Dado que Sogama constitúe unha das entidades patrocinadoras desta iniciativa, tamén se reservará un oco para o medio ambiente e a xestión sostenible dos residuos urbanos, explicando aos pequenos o seu problemática, como facer fronte á mesma e como proceder para que os desechos, lonxe de ser un inconveniente, convértanse nunha oportunidade.

Lugo, a 22 de xaneiro  de 2015.- A edición 2015 do programa educativo “Xadrez nas Aulas”, e que promove a Asociación Cultural Xaquedrum, xunto coa Escola Luguesa  de Xadrez , e grazas á colaboración de Sogama , Concello de Lugo, Telelugo, O Progreso, Fornos Fernando Valín e Confecciones Yute, finalizou hoxe  a súa primeira campaña do 2015. Este programa  levou Xadrez  nas aulas ao colexio Cervantes de Lugo para formar ao alumnado de Primaria de 3º a 6º curso, na práctica do xadrez, tendo en conta dos indubidables efectos positivos que esta disciplina ten para os estudantes, tanto a nivel persoal como intelectual.

 

Porque a práctica do xadrez supón, tanto para nenos como para adultos, un magnífico instrumento co que adquirir unha maior axilidad mental e unha serie de habilidades sociais tales como a capacidade de concentración e de síntese, a intuición, a memoria e a creatividade, entre outras.

Por iso é polo que non resulte estraño que a Unesco e o propio Parlamento Europeo recomendasen a incorporación do xadrez como asignatura a impartir nos centros educativos, dadas as súas múltiples vantaxes para o desenvolvemento dos pequenos, xa que contribúe a dotalos das ferramentas necesarias para rendibilizar a aprendizaxe dos distintos contidos curriculares e afrontar o seu futuro con maior determinación, preparándoos para a resolución dos problemas habituais na vida.

Non en balde, xa son moitos os lucenses que se sumaron ás actividades de Xaquedrum  dados os múltiples beneficios dun deporte que, por encima de todo, adestra a mente e exercita o intelecto, contribuíndo a formar a escolares máis preparados, máis resolutivos, máis previsores, máis consecuentes cos seus actos e decisións e, xa que logo, máis responsables.

Dous monitores de Xaquedrum  foron os encargados de impartir, en horario lectivo, as correspondentes clases de xadrez no centro lugués, atendendo a ao redor 100 alumnos.

UN OCO PARA O MEDIO AMBIENTE

Dado que Sogama constitúe unha das entidades patrocinadoras desta iniciativa, reservarase un oco para o medio ambiente e a xestión sostenible dos residuos urbanos, explicando aos pequenos o seu problemática, como facer fronte á mesma e como proceder para que os desechos, lonxe de ser un inconveniente, convértanse nunha oportunidade.

É por iso que se proporcionarán as claves para implantar o principio comunitario das tres erres: reducir a produción de lixo, facendo uso das oportunidades que ofrece o consumo responsable; reutilizar os produtos o maior número de veces posible, alargando a súa vida útil; e contribuír ao reciclaxe, separando os materiais por tipoloxías e depositándoos nos contenedores correspondentes ao obxecto de propiciar a súa posterior recuperación, aforrando enerxía e materias primas.

A distribución de material divulgativo e de merchandising  de Sogama  culminará as distintas sesións, axudando aos pequenos a interiorizar e afianzar o apreso.

 

A FIRME APOSTA POLO XADREZ

Xadrez  nas Aulas forma parte dun amplo e ambicioso programa educativo que promueve Xaquedrum e que se orienta aos escolares e as súas familias, tanto da cidade de Lugo como da provincia. O seu obxectivo non é outro que espertar a curiosidade e o interese dos pequenos polo xadrez, concienciando a pais e titores sobre as vantaxes que a súa práctica representa desde a dimensión educativa.

Durante o curso académico que agora comeza, a Asociación Cultural Xaquedrum seguirá instruíndo e deleitando aos estudantes con múltiples actividades formativas que lles servirán de axuda para progresar nos seus estudos e forxarse un futuro mellor.

Saúdos, Departamento de Comunicación

Como complemento a estas razóns, dicir que o xadrez foi  recomendado como asignatura nos plans  de Educación Primaria e Secundaria por a UNESCO e  por o Parlamento Europeo.