Xogos romanos no Campa de Xadrez.

Outras das actividades que levaremos a cabo é unha olimpíada de xogos romanos. Cada semana xogarase a un deles.

O muiño

O muiño

Seega

Xogos romanos

Xogos dos soldados

 xogos romanos Lugo

Asociación cultural