Iniciación

Luns

18:15 – 19:15

Martes

17:15 – 18:15

18:15 – 19:15

Mércores

17:15 – 18:15

18:15 – 19:15

Xoves

18:15 – 19:15

Venres

17:00 – 18:00

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

Sábado

11:00 – 12:00

16:00 – 17:00

Perfeccionamento 1

Luns

19:00 – 20:00

Mércores

18:00 – 19:30

Vernes

19:00 – 20:30

Sábado

12:00 – 13:30

Perfeccionamento 2

Mércores

19:00 – 20:00

Venres

19:00 – 20:30

Adultos

Mércores

19:30 – 21:00

Venres

19:00 – 20:30