Lugar de xogo

Parque Infnatil de Tráfico, Parque de Frigsa, Lugo, 27002

Sistema e ritmo de xogo

O torneo disputarase a 5 roldas a sistema suízo, para xogadores com. As partidas serán a un ritmo de 90 minutos + 30 segundos por xogada. O torneo será válido para elo stándar FIDE E FEDA.

Inscricións

 A cota xeral de inscrición será de 20 € e para o segundo irmán 15€.

Se fará polo formulario en liña: https://forms.gle/4TVQesPDBjvqtH7w6 

MAIS INFO:  escolaluguesaxadrez@gmail.com. 657/ 974 937

Pago por conta: Escola Luguesa de Xadrez

IBAN: ES9820800101523000550685

A inscrición pecharase o día 14 de xuño ás 22:00h.

 Datas e horarios

 Rolda 1 16 de xuño às 17 horas
Rolda 2 17 de xuño às 10 horas
Rolda 3 17 de xuño às 16 horas
Rolda 4 18 de xuño às 10 horas
Rolda 5 18 de xuño às 16 horas

Bases do torneo:

 1. Poderán participar os xogadores que dispoñan de licenza FEDA en vigor en  Os xogadores tiveron que ter menos de 2400 nas listas de xuño 2022 ao xuño 2023.
 2. A organización resérvase o dereito de aceptar inscricións en calquera momento,así como o dereito de admisión.
 3. Os emparellamentos,así como a clasificación mediante sistema informático será inapelable e publicásense en  O tempo de espera para unha partida é de 60 minutos.
 4. Está prohibido moverse pola sala de xogo, nin falar con ninguén mentres se disputa a  Ao finalizar a partida o xogador pasa a ser espectador e debe abandonar o recinto de xogo.
 5. UNHA incomparecencia NON xustificada, pode causar a súa eliminación do
 6. Aquilo non especificado nestas bases rexerase polas leis da FIDE, FEDApara os torneos de xadrez estándar.
 7. Prohibido traer o móbil á sala de xogo. A FIDE prohibe os dispositivoselectrónicos en xeral na sala de xogo (móbiles, computadores, tablet, reloxos). Así pois, o móbil non se debe traer á sala de  Se un día esquecéuselle debe deixarllo a algún amigo que non xogue ou falar co árbitro para buscar unha solución eventual á anomalía. Se ademais de incumprir a prohibición o dispositivo soa ou está aceso perderase a partida. Os ÁRBITROS NON PODEN GARDAR MÓBILES.
 8. Os participantes no torneo autorizan a publicación dos seus datos persoais nos diferentes medios de comunicación que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (listaxes de resultados, imaxes, clasificacións, partidas, )
 9. A vestimenta e aseo persoal dos participantes será a adecuada para un torneode xadrez, sendo potestade da organización a expulsión daquel participante que non atenda as instrucións que puidese recibir referente ao director do

Desempates

Os sistemas de desempate aplicados na clasificación final serán sorteados entre:

 • Número departidas emparellado
 • Bucholz menos peor
 • Bucholz total.
 • Númerode partidas gañadas.

Descansos  Bye

Permítese solicitar 2 byes de ½ punto, excepto nas dúas últimas roldas. Solicitudes por correo electrónico ata o día 14 de xuño. Só será válido se lle responde afirmativamente. Na sala de xogo poñeranse pedir byes a partir da rolda 1.

Premios:

Xeneral

1º Clasificado: Trofeo + 500 € 2º Clasificado: Trofeo + 400€ 3º Clasificado: Trofeo + 300€ 4º Clasificado: Trofeo + 200€ 5º Clasificado: Trofeo + 100€

Especiais Tramos elos 

SUB 1400 Sub 1900
1º. Clasificado 250 € 1º. Clasificado 250 €

 Para percibir premios deberá estar presente na entrega de premios, salvo causa de forza maior debidamente anunciada previamente e a xustificación da que sexa aceptada pola organización. Non cumprir con este requisito  perde o dereito a premio.

Os premios NON se poden acumular e entregaranse por orde de maior contía.

Se un xogador opta a dous premios iguais asignaranse pola orde que constan na listaxe. Por orde de clasificación primeiro os premios especiais por tramo de Elo.