IX Torneo Cidade de Lugo Sub 2200

BASES:

DATA DE INICIO
21, 22 e 23 de decembro do 2018.
LOCAL DE XOGO
Centro Xuvenil LUG 2. Rúa Pintor Corredoira, 4 – 27002 Lugo.
Máis información: http://lug2.com/. Albergue.
CONCELLO
Lugo
RITMO DE XOGO:
60’ + 30” por xogada valedoiro para ELO FIDE
HORARIO DE XOGO:
Rolda     Data          Horario
1 21 de decembro 17:00 horas
2 22 de decembro 10:00 horas
3 22 de decembro 16:00 horas
4 22 de decembro  19:00horas
5 23 de decembro 10:00 horas
6 23 de decembro 16:30 horas
CARACTERÍSTICAS DO TORNEO:
1. Sistema de xogo: Suizo a seis roldas. Torneo Sub 2200.
2. Nº de participantes: Prazas limitadas.
3. Desempates: Os desempates serán os seguintes.
En caso de empate (de catro xogadores o menos)no primeiro posto, xogárase un armaggedon de desempate entre os implicados ( por exemplo: 4 xogadores empatados, sorteasen cores e números e xogan cruzados (1-4,2-3),xogando a final os dous vencedores, rítmo: 5 minutos para brancas e 4 para negras, con taboas gañarían as negras)
Nos outros casos o desempates serán os seguintes:
Bucholz Brasileiro (quitando o peor rival)
Bucholz Total
Maior número de partidas xogadas
Maior Número de victorias
En caso de persistir o empate aplicarase o Resultado particular
4. Inscrición: no email xaquedrum@gmail.com.
5. Prezo inscrición: Ata o 10 de decembro 15 €, do 10 de decembro ata o 20 de decembro ás 14 horas 20€.
6. Data límite de inscrición: 20 de decembro ás 14 horas.
7. Entrega de premios: O 23 de decembro ás 20:30 horas.
8. Organización: Escola Luguesa de Xadrez e Asociación Cultural Xaquedrum
9.Ttempo de demora será de 60 minutos
10. Os xogadores e xogadoras poderán pedir como máximo tres byes de medio punto ata a cuarta rolda
Nota: Os participantes no torneo autorizan a publicación de fotos e dos seus datos persoais nos diferentes medios de comunicación que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (listaxes de resultados, clasificacións, participantes, xogos, etc).A inscrición no torneo leva aparellada a aceptación deste regulamento.A organización resérvase o dereito de admisión.

A Organización resérvase o dereito a modificar as bases do IX Torneo Cidade de Lugo sen outra obrigación que a de publicalas na páxina web do torneo. Os premios non poderán ser modificados.
PREMIOS:
Total premios: 2000€
Os premios repartiranse por rigorosa orde de clasificación, e non son acumulables.
No caso de ter dereito a dous, levará o de máis contía e de ter o mesmo valor o do escalón máis alto. Faránse as retencións sobre todos os premios publicados.
PREMIOS:
Absoluta

1º 400 €

2º 250 €

3º 200 €

4º 200 €

5º 100 €

6º 100 €

7º 100 €

Sub 2000

1º 200 €

2º 150

3º Devolución inscrición

Sub 1800

1º 200 €

2º 100 €

3º Devolución inscrición

Total: 2000€
Premios Especiais:
Nas cateogrías sub 14, sub 12, sub 10 e Sub 8 Trofeos para os tres primeiros.
Todos os menores de 14 anos recibirán unha medalla.