BASES

DATA

27 , 28 e 29 de decembro

LOCAL DE XOGO

Parque de Frigsa, Nave de Asociacións local 2, Lugo.

CONCELLO
Lugo

RITMO DE XOGO:

60’ + 30” por xogada valedoiro para ELO FIDE

HORARIO DE XOGO:

Rolda    Data                               Horario

1            27 de decembro                15:30 horas

2            27 de decembro                18:30 horas

3            28 de decembro                11:00  horas

4            28 de decembro                15:30 horas

5            28 de decembro                18:30 horas

6             29 de decembro                11:00 horas

7             29 de decembro                15:30 horas

CARACTERÍSTICAS DO TORNEO:

 1. Sistema de xogo:Suizo a sete roldas.
 2. Nº de participantes:Prazas limitadas.

 

 

 1. 3.      Desempates:Os desempates serán os seguintes.

1-En caso de empate (de catro xogadores o menos) no primeiro posto a 5 puntos, xogárase un armagedon de desempate entre os implicados ( por exemplo: 4 xogadores empatados, sorteasen cores e números e xogan cruzados (1-4,2-3),xogando a final os dous vencedores, rítmo: 5 minutos para brancas e 4 para negras, con taboas gañarían as negras)

2- Desempates: Sortearase entre os seguintes desempates

*Bucholz Brasileiro (quitando o peor rival)

*Bucholz Total

*Maior número de partidas xogadas

*Maior Número de victorias

3-En caso de persistir o empate aplicarase o resultado particular e xogador que levara as negras.

4.      Inscrición: no email  escolaluguesaxadrez@gmail.com o no WhatsApp 657/ 974937. Soamente para xogadores sub 2200

 1. Prezo inscrición:Inscricións 10€.
 2. Data límite de inscrición:25 de decembro  ás 20 horas. Prazas limitadas.
  7.      Entrega de premios: O 29 de decembro  ás 20:30 horas.
  8.      Organización: Escola Luguesa de Xadrez.
 3. 9. Tempo de demora: 1 hora.
 4. Os xogadores e xogadoras poderán pedir como máximo tres byes de medio punto ata a quinta rolda.

 

 

Nota: Os participantes no torneo autorizan a publicación de fotos, vídeos e dos seus datos persoais (listaxes de resultados, clasificacións, participantes, xogos, etc) nos diferentes medios de comunicación que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento.

A inscrición no torneo leva aparellada a aceptación deste regulamento.
A organización resérvase o dereito de admisión.
A Organización resérvase o  dereito a modificar as bases do XIII Torneo SCACORUM   sen outra obrigación que a de publicalas na páxina web do  torneo. Os premios non poderán ser modificados.

PREMIOS:

Os premios repartiranse por rigorosa orde de clasificación, e non son acumulables. Os premiados teñen que estar na entrega de premios o perden o dereito ao mesmo.

No caso de ter dereito a dous, levará o de máis contía e de ter o mesmo valor o do escalón máis alto. Faranse as retencións legais sobre os premios publicados.

Xeral
550€
400€
250€
150€
100€
100€
Sub 1900
150€
100€
Sub 1700
150€
100€
Sub 8
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Sub 10
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Sub 12
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Sub 14
Trofeo
Trofeo
Trofeo

Todos os participantes menores de 12 anos terán medallas.