DATA DE INICIO

18, 19 e 20 de novembro do 2016

LOCAL DE XOGO

LUG 2. Rúa Pintor Corredoira, 4 – 27002 Lugo. Máis información: http://lug2.com/

CONCELLO
Lugo

RITMO DE XOGO:

90’ + 30” por xogada valedoiro para ELO FIDE

HORARIO DE XOGO:

Rolda    Data                               Horario

1            18 de novembro              17:00 horas

2            19 de novembro              10:00 horas

3            19 de novembro              16:30 horas

4            20 de novembro              10:00 horas

5            20 de novembro              16:30 horas

CARACTERÍSTICAS DO TORNEO:

 1. Sistema de xogo: Suizo acelerado a cinco roldas.
  2.      Nº de participantes:Prazas limitadas.
  3.      Desempates: Os desempates serán os seguintes.

En caso de empate (de catro xogadores o menos)no primeiro posto, xogárase un armaggedon de desempate entre os implicados ( por exemplo: 4 xogadores empatados, sorteasen cores e números e xogan cruzados (1-4,2-3),xogando a final os dous vencedores, rítmo: 5 minutos para brancas e 4 para negras, con taboas gañarían as negras)

Nos outros casos sortearase o desempate entre os seguintes:

Bucholz Brasileiro (quitando o peor rival)

Bucholz Total

Maior número de partidas xogadas

Maior Número de victorias

En caso de persistir o empate aplicarase o Resultado particular e xogador que levara as negras.

 1. Inscrición:no email  xaquedrum@gmail.com.
 2. Prezo inscrición:Ata o martes 14 de novembro  20 €, do 15 de novembro ata  o vernes 18 ás 14 horas 25€.
  6.      Data límite de inscrición: 18 de novembro ás 14 horas.
  7.      Entrega de premios: O 20 de novembro ás 20:30 horas.
  8.      Organización: Escola Luguesa de Xadrez e Asociación Cultural Xaquedrum
  9.       Válido para o Circuito Galicia Norte.
  10.      O tempo de demora será de 60 minutos.
 3. Os xogadores e xogadoras poderán pedir como máximo tres byes de medio punto ata a terceiro rolda.

Nota: Os participantes no torneo autorizan a publicación de fotos e dos seus datos persoais nos diferentes medios de comunicación que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (listaxes de resultados, clasificacións, participantes, xogos, etc).
A inscrición no torneo leva aparellada a aceptación deste regulamento.
A organización resérvase o dereito de admisión.
A Organización resérvase o  dereito a modificar as bases do VII Torneo Cidade de Lugo  sen outra obrigación que a de publicalas na páxina web do  torneo. Os premios non poderán ser modificados.

PREMIOS:

Total premios: 2740€

Os premios repartiranse por rigorosa orde de clasificación, e non son acumulables.

No caso de ter dereito a dous, levará o de máis contía e de ter o mesmo valor o do escalón máis alto.Faránse as retencións legais sobre os premios publicados.

PREMIOS:
Absoluta Sub 1900 Femenina
450 € 150 € 60 €
300 € 100 €
250 € Sub 1700 Mellor Sub 16
200 € 150 € 100 €
150 € 100 €
100 € Sub 1500 Sub 16 do Club ELX
100 € 80 € 80 €
50€ 
50€ Mellor xogador da ELX Sub 14 do Club ELX
10º 50€  100€ 60 € 

Premios Especiais:

SUB 14 SUB 12 SUB 10 SUB 8
1 TROFEOS 1 TROFEOS 1 TROFEOS 1 TROFEOS
2 TROFEOS 2 TROFEOS 2 TROFEOS 2 TROFEOS
3 TROFEOS 3 TROFEOS 3 TROFEOS 3 TROFEOS
4 TROFEOS 4 TROFEOS 4 TROFEOS 4 TROFEOS
5 TROFEOS 5 TROFEOS 5 TROFEOS 5 TROFEOS

 

Todos os menores de 16 anos recibirán unha medalla.

Total: 2740€

Paxina web do torneo: http://escolaluguesadexadrez.wordpress.com/