Xaque nas Aulas unha iniciativa impulsada polo Concello de Lugo en colaboración coas seguintes entidades Asociación Cultural Xaquedrum, , Sogama, Yute Confecciones, FEDA, FEGAXA, Fornos Fernando Valín, Telelugo, Escola Luguesa de Xadrez  e El Progreso.

Acaban de levarse a cabo unhas novas xornadas de Xaque nas aulas que leváronse a cabo no CEIP MAnuel Mallo Mallo e participaron  alumnos de1ºa 6º de primaria.

Se impartiron durante o horario lectivo e nas propias aulas. Participaron ao redor de 70 alumnas e alumnas.

Xaque nas aulas

Próximas xornadas de Xaque nas aulas:

CEIP SAGRADO CORAZÓN: 21e 23 de outubro

CEIP ILLA VERDE: 11 e 12 de novembro

CEIP PARADAI: 13 e 20 de novembro

CEIP ANEXA: 14, 21 e 28 de xaneiro

Xaque nas aulas é unha dás actividades  do programa Xadrez para tod@s que leva a cabo o Concello de Lugo e a Asociación Cultural Xaquedrum e que pretende potenciar o xadrez na cidade de Lugo.

Xaque nas aulas, son unhas xornadas de acercamento do xadrez aos colexios de Lugo. Durante tres días dous monitores de Xaquedrum dan clases de xadrez aos escolares.

É unha actividade de introdución ao xadrez deseñada exclusivamente para o alumnado de centros escolares de primaria, durante o horario escolar

Son dirixida por técnicos dá Asociación Cultural Xaquedrum e a Escola Luguesa de Xadrez, para realizar, ao longo de tres mañás, que lles permita a través de xogos, coñecer e gozar desta modalidade.

E ao mesmo tempo, dáselles información sobre a importancia de coidar o medio e a importancia de reciclar. Ao final de cada un dos cursos os alumnos reciben material didáctico de xadrez e material didáctico sobre a importancia de reciclar–realizado por SOGAMA-.

Ademais, as actividades van dirixidas a alumnos dá Educación Primaria, onde os procesos de ensino e aprendizaxe baseados en xogos e deportes, adquiren unha especial transcendencia, sobre todo nos simbólicos e regulados (como o caso do xadrez) que axuden a procesos de desenvolvemento social e cognitivo, potenciando habilidades de pensamento abstracto e de respecto de normas e regras establecidas como base do propio deporte.

A metodoloxía dos cursos aos alumnos é participativa e onde o alumno vai aprendendo xogando e vendo os resultados dá súa aprendizaxe. Levarase a cabo unha breve explicación e o alumno posteriormente poñeraos en práctica xogando diferentes posicións cos seus compañeiros.

Xaquedrum naceu hai oito anos co obxectivo de dar resposta ás demandas de moita xente en torno á creación de alternativas de ocio para a xuventude de Lugo e as súas familias.

Dende esta organización, promóvese o xadrez de diferentes formas (en colexios, en campamentos, en hospitais, en medios de comunicación, etc), constituíndo este un recurso para a realización persoal dos mozos, xa que «acceden a un espazo no que poden sentirse respectados e valorados».

Beneficios do xadrez:

Xunto ás razóns xa expostas, a continuación apuntamos outras que xustifican a realización do presente proxecto:

Existe unha opinión contrastada e xeneralizada de que o xadrez constitúe un magnífico exercicio formativo.

Tamén tense a satisfacción de axudar a alumnos con problemas tantos físicos como psíquicos a integrarse a través deste deporte e que lle vai facer sentirse cómodo nun ámbito ajedrecístico e social. Tamén é de resaltar que encaixa perfectamente na educación para a igualdade, xa que está dirixido aos dous sexos por igual.

É un deporte que estimula o enorme valor educativo de saber gañar e perder e que a motivación aparece de forma case espontánea.

O xadrez desenvolve a agilidad mental e mellora as habilidades psico-sociais tales como a concentración, a intuición, a creatividade, a capacidade de síntese e a memoria.

Así mesmo, nos estudos realizados por expertos en psicoloxía o xadrez estimula, desenvolve e disciplina a intelixencia afirmando que non existe ningún outro deporte – ciencia – xogo que se aproxime tanto á lóxica pura e á dedución propias do pensamento moderno. Este simple feito dá un enorme valor educativo ao xadrez.

Como complemento a estas razóns, dicir que o xadrez foi recomendado como asignatura nos plans de estudos dá Educación Primaria e Secundaria pola UNESCO e polo Parlamento Europeo.