O CIP Castroverde coa colaboración da Asociación Cultural Xaquedrum, Sogama, Telelugo e o diario El Progreso levarán a cabo o luns 2 e o martes 3 de decembro unha campañade promoción o xadrez  no centro de educación de Castroverde.

O luns participarán os chicos e chicas de primaria de 3º a 6º de primaria e o martes participarán os alumnos de 1º a 4º de secundaria do CPI de Castroverde,.

Xaque nas aulas, son unhas xornadas de acercamento do xadrez nos centros públicos. Durante os días 2 e 3 de decembro dous monitores de Xaquedrum darán clases aos escolares no horario lectivo.

É unha actividade de introdución ao xadrez deseñada exclusivamente para o alumnado de centros escolares de primaria e secundaria, durante o horario escolar.

Con esta iniciativa preténdese achegar ao mundo do xadrez ao redor de 200 escolares do centro público.

Será dirixida por técnicos dá Asociación Cultural Xaquedrum e a Escola Luguesa de Xadrez, para realizar, ao longo dunha  mañá, que lles permita a través de xogos, coñecer e gozar do xadrez.

Ademais, as actividades van dirixidas a alumnos da Educación Primaria e secundaria, onde os procesos de ensino e aprendizaxe baseados en xogos e deportes, adquiren unha especial transcendencia, sobre todo nos simbólicos e regulados (como o caso do xadrez) que axuden a procesos de desenvolvemento social e cognitivo, potenciando habilidades de pensamento abstracto e de respecto a normas e regras establecidas como base do propio deporte.

A metodoloxía dos cursos aos alumnos é participativa e onde o alumno vai aprendendo xogando e vendo os resultados da súa aprendizaxe. Levase a cabo unha breve explicación e o alumno posteriormente xoga e práctica os coceñementos adquiridos cos seus compañeiros.

Beneficios do xadrez:

Xunto ás razóns xa expostas, a continuación apuntamos outras que xustifican a realización do presente proxecto:

Existe unha opinión contrastada e xeneralizada de que o xadrez constitúe un magnífico exercicio formativo.

Tamén se ten a satisfacción de axudar a alumnos con problemas tantos físicos como psíquicos a integrarse a través deste deporte e que lle vai facer sentirse cómodo nun ámbito ajedrecístico e social. Tamén é de resaltar que encaixa perfectamente na educación para a igualdade, xa que está dirixido aos dous sexos por igual.

É un deporte que estimula o enorme valor educativo de saber gañar e perder e que a motivación aparece de forma case espontánea.

O xadrez desenvolve a agilidad mental e mellora as habilidades psico-sociais tales como a concentración, a intuición, a creatividade, a capacidade de síntese e a memoria.

Así mesmo, nos estudos realizados por expertos en psicología o xadrez estimula, desenvolve e disciplina a intelixencia afirmando que non existe ningún outro deporte – ciencia – xogo que se aproxime tanto á lóxica pura e á dedución propias do pensamento moderno. Este simple feito dá un enorme valor educativo ao xadrez.

Como complemento a estas razóns, dicir que o xadrez foi recomendado como asignatura nos plans de estudos da Educación Primaria e Secundaria pola UNESCO e polo Parlamento Europeo.