Xaque nas aulas chega ao CEIP DE Rosalía de Castro  e o CEIP de Albeiros.

 

Xaque nas Aulas unha iniciativa impulsada pola Asociación Cultural Xaquedrum, en colaboración coas seguintes entidades Concello de Lugo, Sogama, Yute Confecciones, FEDA, FEGAXA, Dvorak 2.0, Fornos Fernando Valín, Telelugo, Escola Luguesa de Xadrez  e El Progreso.

Nesta novas xornadas de Xaque nas aulas participarán  alumnos de 2º,3º, 4º e 5º do CEIP de Albeiros e os alumnos de 3º e 4º do CEIP de Rosalía de Castro

Estas xornadas lévanse a cabo durante febreiro e a primeira semana de marzo, e se imparten durante o horario lectivo e nas propias aulas. No Colexio Albeiros lévanse a cabo os días 5,12 e 19 de febreiro e no Colexio de Rosalía de Castro  desde os días 18,25 e 11 de marzo. Participarán ao redor de 160 alumnas e alumnas.

Xaque nas aulas é unha dás actividades que leva a cabo a Asociación Cultural Xaquedrum e que pretende potenciar o xadrez na cidade de Lugo.

Xaque nas aulas, son unhas xornadas de acercamento do xadrez aos colexios dá provincia de Lugo. Durante tres días dous monitores de Xaquedrum dan clases de xadrez aos escolares.

É unha actividade de introdución ao xadrez deseñada exclusivamente para o alumnado de centros escolares de primaria, durante o horario escolar

Será dirixida por técnicos dá Asociación Cultural Xaquedrum e a Escola Luguesa de Xadrez, para realizar, ao longo de tres mañás, que lles permita a través de xogos, coñecer e gozar desta modalidade.

E ao mesmo tempo, dáselles información sobre a importancia de coidar o medio e a importancia de reciclar. Ao final de cada un dos cursos os alumnos reciben material didáctico de xadrez e material didáctico sobre a importancia de reciclar–realizado por SOGAMA-.

Ademais, as actividades van dirixidas a alumnos dá Educación Primaria, onde os procesos de ensino e aprendizaxe baseados en xogos e deportes, adquiren unha especial transcendencia, sobre todo nos simbólicos e regulados (como o caso do xadrez) que axuden a procesos de desenvolvemento social e cognitivo, potenciando habilidades de pensamento abstracto e de respecto de normas e regras establecidas como base do propio deporte.

A metodoloxía dos cursos aos alumnos é participativa e onde o alumno vai aprendendo xogando e vendo os resultados dá súa aprendizaxe. Levarase a cabo unha breve explicación e o alumno posteriormente poñeraos en práctica xogando diferentes posicións cos seus compañeiros.

Este ano é a quinta edición que se desenvolve Xaque nas aulas e por este programa espérase chegar a máis de 1400 alumnos.

Xaquedrum naceu hai seis anos co obxectivo de dar resposta ás demandas de moita xente en torno á creación de alternativas de ocio para a xuventude de Lugo e as súas familias.

Dende esta organización, promóvese o xadrez de diferentes formas (en colexios, en campamentos, en hospitais, en medios de comunicación, etc), constituíndo este un recurso para a realización persoal dos mozos, xa que «acceden a un espazo no que poden sentirse respectados e valorados».

Beneficios do xadrez:

Xunto ás razóns xa expostas, a continuación apuntamos otras que xustifican a realización do presente proxecto:

Existe unha opinión contrastada e xeneralizada de que o xadrez constitúe un magnífico exercicio formativo.

Tamén tense a satisfacción de axudar a alumnos con problemas tantos físicos como psíquicos a integrarse a través deste deporte e que lle vai facer sentirse cómodo nun ámbito ajedrecístico e social. Tamén é de resaltar que encaixa perfectamente na educación para a igualdade, xa que está dirixido aos dous sexos por igual.

É un deporte que estimula o enorme valor educativo de saber gañar e perder e que a motivación aparece de forma case espontánea.

O xadrez desenvolve a agilidad mental e mellora as habilidades psico-sociais tales como a concentración, a intuición, a creatividade, a capacidade de síntese e a memoria.

Así mesmo, nos estudos realizados por expertos en psicología o xadrez estimula, desenvolve e disciplina a intelixencia afirmando que non existe ningún outro deporte – ciencia – xogo que se aproxime tanto á lóxica pura e á dedución propias do pensamento moderno. Este simple feito dá un enorme valor educativo ao xadrez.

Como complemento a estas razóns, dicir que o xadrez foi recomendado como asignatura nos plans de estudos dá Educación Primaria e Secundaria pola UNESCO e polo Parlamento Europeo.