a9860c7c-dfd3-47f7-9f2b-f87fe51c43a8

Día: 5 de Xuño do 2015
Lugar Nave de asociacions. Parque de Frigsa S / N.

Hora: Ás 20:30.

A entidade poñera lacón e empanadas Fernando Valín.

Cada un ten que traer algo para compartilo.