Bases: V Torneo Cidade de Lugo

DATA DE INICIO

19 de setembro do 2014

LOCAL DE XOGO

LUG 2. Rúa Pintor Corredoira, 4 – 27002 Lugo. Máis información: http://lug2.com/

CONCELLO
Lugo

RITMO DE XOGO:

90’ + 30” por xogada valedoiro para ELO FIDE. Os xogadores poderán chegar ata unha hora tarde.

HORARIO DE XOGO:

Rolda    Data                               Horario

1            19 de setembro              17:00 horas

2            20 de setembro              10:00 horas

3            20 de setembro              16:30 horas

4            21 de setembro              10:00 horas

5            21 de setembro              16:30 horas

CARACTERÍSTICAS DO TORNEO:

1.      Sistema de xogo: Suizo acelerado a cinco roldas.
2.      Nº de participantes: Prazas limitadas.
3.      Desempates: Os desempates serán os seguintes.

Bucholz total.
Bucholz mediano, quitando o peor resultado.
Número de partidas gañadas.
De manterse o empate seguirase por esta orde: Resultado particular e Xogador que leva as negras.

4.      Inscrición: no email  xaquedrum@gmail.com. A organización contestará ás inscricións que se vaian facendo a partir do 3 de setembro.

5.      Prezo inscrición: 20 €
6.      Data límite de inscrición: 18 de setembro ás 20 horas.
7.      Entrega de premios: O 21 de setembro ás 20:30 horas.
8.      Organización: Escola Luguesa de Xadrez e Asociación Cultural Xaquedrum
Nota:Os participantes no torneo autorizan a publicación de fotos e dos seus datos persoais nos diferentes medios de comunicación que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (listaxes de resultados, clasificacións, participantes, xogos, etc).
A inscrición no torneo leva aparellada a aceptación deste regulamento.
A organización resérvase o dereito de admisión.
A Organización resérvase o  dereito a modificar as bases do V  Torneo Cidade de Lugo  sen outra obrigación que a de publicalas na páxina web do  torneo. Os premios non poderán ser modificados.

Para facilitar a participación dos xogadores que por diferentes motivos non pode xogar poderase solicitar dous tipos de byes:

Tres byes de medio punto ata a terceira rolda.
Byes de cero puntos, os que o soliciten seguirán participando no torneo e non se lles dará de baixa.

Válido para o Circuito Galicia Norte

PREMIOS:

Total premios: 2530

Os premios repartiranse por rigorosa orde de clasificación, e non son acumulábeis.

No caso de ter dereito a dos, levará o de máis contía e de ter o mesmo valor o do escalón máis alto. Faranse as retencións legais sobre os premios publicados.

PREMIOS:
Absoluta Sub 1900 Femenina
300€

+ 150 axuda desprazamento

200 € 40 €
300 € 150 € 20 €
250 € Sub 1700 Sub 16 do Club ELX
200 € 200 € 40 €
150 € 150 € 20 €
100 € Sub 1500 Sub 14 do Club ELX
100 € 60 € 40 €
40 € 20 €

Total: 2530€

Paxina web do torneo: http://escolaluguesadexadrez.wordpress.com/