Xaque nas Aulas unha iniciativa impulsada polo Concello de Lugo en colaboración coas seguintes entidades Asociación Cultural Xaquedrum, , Sogama, Yute Confecciones, El Progreso, FEDA, FEGAXA, Chess 24, Fornos Fernando Valín,  Escola Luguesa de Xadrez  e Telelugo.

Nesta novas xornadas de Xaque nas aulas participaron  alumnos de 3º, 4º,5ºe 6º de primaria e os alumnos da Eso  do Colexio Divino Maestro de Lugo.

Estas xornadas leváronse a cabo durante o xoves 18 de septembre ás nove da mañá  e se impartiron durante o horario lectivo e nas propias aulas. Participaron ao redor de 225 alumnos e alumnas.

Xaque nas aulas é unha dás actividades  da campaña E ti que fas? Eu xogo o xadrez e que pretende potenciar o xadrez na cidade de Lugo.

Xaque nas aulas, son unhas xornadas de acercamento do xadrez aos colexios de Lugo. Dous monitores de Xaquedrum dan clases de xadrez aos escolares.

É unha actividade de introdución ao xadrez deseñada exclusivamente para o alumnado de centros escolares de primaria, durante o horario escolar

Son dirixida por técnicos dá Asociación Cultural Xaquedrum e a Escola Luguesa de Xadrez, para realizar, ao longo de tres mañás, que lles permita a través de xogos, coñecer e gozar desta modalidade.

A metodoloxía dos cursos aos alumnos é participativa e onde o alumno vai aprendendo xogando e vendo os resultados dá súa aprendizaxe. Levarase a cabo unha breve explicación e o alumno posteriormente poñeraos en práctica xogando diferentes posicións cos seus compañeiros.

Este ano é a quinta edición que se desenvolve Xaque nas aulas e por este programa espérase chegar a máis de 1400 alumnos.

Xaquedrum naceu hai oito anos co obxectivo de dar resposta ás demandas de moita xente en torno á creación de alternativas de ocio para a xuventude de Lugo e as súas familias.

Dende esta organización, promóvese o xadrez de diferentes formas (en colexios, en campamentos, en hospitais, en medios de comunicación, etc), constituíndo este un recurso para a realización persoal dos mozos, xa que «acceden a un espazo no que poden sentirse respectados e valorados».

Beneficios do xadrez:

Xunto ás razóns xa expostas, a continuación apuntamos outras que xustifican a realización do presente proxecto:

Existe unha opinión contrastada e xeneralizada de que o xadrez constitúe un magnífico exercicio formativo.

Tamén tense a satisfacción de axudar a alumnos con problemas tantos físicos como psíquicos a integrarse a través deste deporte e que lle vai facer sentirse cómodo nun ámbito ajedrecístico e social. Tamén é de resaltar que encaixa perfectamente na educación para a igualdade, xa que está dirixido aos dous sexos por igual.

É un deporte que estimula o enorme valor educativo de saber gañar e perder e que a motivación aparece de forma case espontánea.

O xadrez desenvolve a agilidad mental e mellora as habilidades psico-sociais tales como a concentración, a intuición, a creatividade, a capacidade de síntese e a memoria.

Así mesmo, nos estudos realizados por expertos en psicoloxía o xadrez estimula, desenvolve e disciplina a intelixencia afirmando que non existe ningún outro deporte – ciencia – xogo que se aproxime tanto á lóxica pura e á dedución propias do pensamento moderno. Este simple feito dá un enorme valor educativo ao xadrez.

Como complemento a estas razóns, dicir que o xadrez foi recomendado como asignatura nos plans de estudos dá Educación Primaria e Secundaria pola UNESCO e polo Parlamento Europeo.