Bases: VIII Torneo Scacorum

 DATA DE INICIO

11 de decembro do 2015

LOCAL DE XOGO

LUG 2. Rúa Pintor Corredoira, 4 – 27002 Lugo. Máis información: http://www.lugdous.com.

CONCELLO
Lugo

RITMO DE XOGO:

90’ + 30” por xogada valedoiro para ELO FIDE

HORARIO DE XOGO:

Rolda    Data                               Horario

1            11  de decembro              17:00 horas

2            12  de decembro              10:00 horas

3            12  de decembro              17:00 horas

4            13  de decembro              10:00 horas

5            13  de decembro              16:30 horas

CARACTERÍSTICAS DO TORNEO:

 1. Sistema de xogo: Suizo acelerado a cinco roldas.
  2.      Nº de participantes:Prazas limitadas. Non existe límite de elo. Torneo Absoluto.
  3.      Desempates:

En caso de empate (de catro xogadores o menos)no primeiro posto, xogárase un armaggedon de desempate entre os implicados ( por exemplo: 4 xogadores empatados, sorteasen cores e números e xogan cruzados (1-4,2-3),xogando a final os dous vencedores, rítmo: 5 minutos para brancas e 4 para negras, con taboas gañarían as negras)

Os desempates se sortearán entre os seguintes.

Bucholz mediano, quitando o peor resultado.
Progresivo.
Número de partidas xogadas.

En caso de empate nos tres desempates se farán os seguintes desempates por orden.

Número de partidas gañadas.
Resultado particular e xogador que leva as negras.

 1. Inscrición:no email  xaquedrum@gmail.com.
  5.      Prezo inscrición: 20 €
  6.      Data límite de inscrición: 10 de decembro ás 20 horas. Prazas limitadas.
  7.      Entrega de premios: O 13 de decembro  ás 20:30 horas.
  8.      Organización: Escola Luguesa de Xadrez e Asociación Cultural Xaquedrum
  9.       Válido para o Circuito Galicia Norte.

Nota:Os participantes no torneo autorizan a publicación de fotos, vídeos e dos seus datos persoais nos diferentes medios de comunicación que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (listaxes de resultados, clasificacións, participantes, xogos, etc).

A inscrición no torneo leva aparellada a aceptación deste regulamento.
A organización resérvase o dereito de admisión.
A Organización resérvase o  dereito a modificar as bases do VIII  Torneo SCACORUM   sen outra obrigación que a de publicalas na páxina web do  torneo (https://escolaluguesadexadrez.wordpress.com/). Os premios non poderán ser modificados.

PREMIOS:

Total premios: 1210

Os premios repartiranse por rigorosa orde de clasificación, e non son acumulábeis.

No caso de ter dereito a dos, levará o de máis contía e de ter o mesmo valor o do escalón máis alto. Faranse as retencións legais sobre os premios publicados.

 

 

 

Xeneral
300€
200€
150€
100€
100€
100€
100€

 

Elo <1800
80€
Elo <1600
80€
Escola Luguesa sub 16
Material deportivo
Material deportivo
Escola Luguesa sub 14
Material deportivo
Material deportivo
Escola Luguesa sub 12
Material deportivo
Material deportivo
Escola Luguesa sub 10
Material deportivo
Material deportivo
Escola Luguesa sub 8
Material deportivo
Material deportivo

Total en premios xeral : 1210€.